Privacy Policy

Wij van Miko Products BV, zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt en/of als u klant van ons bent. Daarnaast informeren wij u waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we uw gebruikerservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van Miko Products BV.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Miko Products BV niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan deze privacy policy te accepteren.

Miko Products BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en bedrijfsinformatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Grondslag en doeleinden van de verwerking

Miko Products BV moet de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een of meerdere van de grondslagen uit artikel 6 Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 (“de AVG”). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, waar u als partij bent betrokken en indien Miko Products BV uw persoonsgegevens moet verwerken voor de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen.

De gegevens die Miko Products BV verzamelt en verwerkt, zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u als klant hebben, het bestellen en verzenden van de producten en de administratieve processen die daarbij komen kijken. Daarnaast verwerken wij gegevens om beter inzicht in onze klanten te krijgen, website-optimalisatie en het versturen van gerichte mailingen.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan zojuist beschreven, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoon/bedrijfsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren, indien noodzakelijk voor de behandeling van de inhoud van uw bericht. Soms vragen wij u in dit verband naar uw persoonlijke gegevens indien noodzakelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Beveiliging persoonsgegevens

De ontvangen gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Miko Products BV of beveiligde interne systemen. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en zullen uw persoon/bedrijfsgegevens niet doorverkopen of delen met externe partijen.

Onze werknemers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en zijn op grond hiervan verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Wij verzamelen daarnaast gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt in dat kader gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren en onze diensten naar u als klant verder te verbeteren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Miko Products BV of beveiligde interne systemen. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Indien u niet wenst te worden meegenomen in de Google AdWords Remarketing campagnes van Miko Products BV kunt u ervoor kiezen om de toegang tot deze cookies zelf in uw browser uit te schakelen.

Voor meer informatie over cookies en het beleid van Miko Products BV wijzen wij u op onze cookie policy.

Derden

De door u verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van de bedrijven die in opdracht van Miko Products BV applicaties verzorgen die wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel en de uitvoering van onze diensten. Met deze bedrijven heeft Miko Products een verwerkersovereenkomst gesloten teneinde de beveiliging van de door u verstrekte informatie te waarborgen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. 

Bewaartermijnen

Miko Products BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Aansprakelijkheid

In sommige gevallen kun je via deze website doorlinken naar websites van derden. Miko Products BV is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of de privacy policy van deze derden.

Veranderingen

Deze privacy policy is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in ons beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze pagina te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrief

Miko Products BV kan u digitale nieuwsbrieven sturen om u op de hoogte te houden van nieuwe producten of diensten en ontwikkelingen bij Miko Products BV. Indien u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden. Onderaan iedere mailing vindt u in dit kader de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Miko Products BV van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van persoonsgegevens, wil Miko Products BV u verzoeken hier eerst bij ons een melding van te maken. Wij kijken graag samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen, is er ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacy policy voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beleid, kunt u het best contact met ons opnemen via: info@miko.nl

Contactgegevens

Miko Products BV

Archimedesbaan 16 
3439 ME Nieuwegein
Nederland
Tel:  +31 (0)30 - 605 70 30 
Email:  info@miko.nl

Laatste wijziging: 6 juni 2018